جشنواره بزرگ جوانان مساجد کشور » به زودی شاهد پخش زنده مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره های جوانان مساجد کشور خواهیم بود.

به زودی شاهد پخش زنده مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره های جوانان مساجد کشور خواهیم بود.


اخبار استان‌ها

تبلیغات