اسامی برگزیدگان دومین جشنواره سرود روستایی - هرمزگان 1392

هیات داوران در رده سنی بالای 15 سال در بخش گروهی ضمن قدردانی از همه گروه های راه یافته به مرحله نهایی، گروه سرود ˈنینواˈ از روستای کیهان چهارمحال بختیاری را به عنوان گروه برتر و سرود ˈزیاتˈ از روستای گجوان خراسان رضوی را شایسته تقدیر دانستند.

در بخش آهنگسازی نیز توحید الاسلام برای سرود ˈدل شکستهˈ از روستای سرآسیاب کرمان و عبدالله سراجی برای سرود ˈای زلال ماهˈ از روستای کردررضوی استان هرمزگان به ترتیب حائز رتبه دوم و سوم شدند و دراین بخش هیچ اثری رتبه نخست را کسب نکرد.

در بخش شعر، هادی زمانی برای شعرˈکریمه ای از بهشتˈ از استان خوزستان روستای سید علی از سوی هیات داوران شایسته تقدیر شد و بانو عبدالهی برای شعر ˈجادوی عشقˈ از روستای سرآسیاب کرمان و غلامعباس ساعی برای شعر ˈزیارتˈ از استان خراسان رضوی روستای گجوان به ترتیب دوم و سوم شدند و در این بخش نیز هیات داوران هیچ اثری را حائز کسب رتبه نخست ندانست.

هیات داوران در بخش های تک خوان، رهبری و هدایت گروه هیچ اثری را انتخاب نکردند.

در رده سنی زیر 15 سال نیز، گروه سرود امام رضا از استان کرمان روستای سرآسیاب به عنوان گروه برتر و گروه سرود آوای آفتاب از استان خراسان رضوی روستای تپه سلام با سرود امام مهربانی به عنوان گروه شایسته تقدیر انتخاب شدند.

در بخش آهنگسازی هیات داوران، اثر توحید الاسلام از روستای سرآسیاب کرمان برای سرودˈ شروع ماجراˈ به عنوان اثر برتر انتخاب کرد.

در بخش شعر نیز شعر ˈآهوی دشت غربتˈ از استان خراسان رضوی روستای تپه سلام، شعر ˈمشهدˈ از استان اصفهان روستای حسین آباد و شعر ˈهزار تا کفتر عاشقˈ از استان کرمان روستای سرآسیاب از سوی هیات داوران شایسته تقدیر اعلام شد.

هیات داوران در بخش هدایت و رهبری گروه آقایان حسین صیادی رهبر گروه استان خراسان رضوی روستای تپه سلام، سعید عنایتی رهبر گروه استان اصفهان روستای حسین آباد و توحید الاسلام رهبر گروه استان کرمان روستای سرآسیاب را شایسته تقدیر دانست.

در بخش تکخوانی گروه، هیات داوران صادق زارع از استان خراسان رضوی روستای تپه سلام را برای تکخوانی سرود ˈامام مهربانیˈ به عنوان شایسته تقدیر انتخاب کرد.

اخبار استان‌ها

تبلیغات