تفاوت هنر اسلامی و هنر مسلمانان از منظر رهبر معظم انقلاب

هنر اسلامی، هنری است که در جغرافیای اسلامی رشد کرده، اما از آن مهم‌تر تأثیراتی است که از فرهنگ اسلام به خود گرفته است. تاریخ نشان می‏دهد هنر در سرزمین‏های اسلامی متصف به خصوصیاتی گردیده است که پیام و شعار اصلی این آیین بوده است. تا جایی که در اتخاذ اسلوب‏ها و حتی قالب‏های هنری، از سایر سبک‏ها و سرزمین‏ها، با همان نگاه اسلامی دست به گزینش و انتخاب زده است.

هنر اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

از نگاه همه بزرگان، آن هنری را می‌توان اسلامی و دینی نامید که درصدد تعالی انسان و جامعه باشد. به عبارت دیگر، هنر اسلامی آن هنری است که رابطه خالق و مخلوق را بیش از پیش به هم نزدیکتر گرداند.

چشم‌‌انداز هنر و زيبايي‌شناسي در انديشه شهيد مطهري

قابل ذکر است که بحث‌هاي مربوط به فلسفه هنر پس از انقلاب اسلامي، در ايران ظهور و رواج يافت. «استاد مطهري» در مجموعه بيانات و نوشته‌هايش به بحث‌هايي نظير چيستي زيبايي، تنوع زيبايي، رابطه زيبايي و اخلاق، نسبيت زيبايي و رابطه زيبايي و دانش پرداخته و در برخي موارد به هنر ايراني و هنر اسلامي نيز اهميت داده که سعي شده است هر يک از موارد فوق‌الذکر را بررسي و بيان كنيم.

نقش هنر در تبلیغ دین/ داستانهای قرآنی

یکی از ویژگیهای داستانهای قرآن، شیوۀ قرآن در پرداخت صورت ظاهری قصه است.شکی نیست که یکی از امور هنری کلام و سخن، استخدام الفاظ و واژه ها متناسب با مفاهیم و معانی است.

دین و اسطوره و تأثیر آنها بر هنر

هنر و آثار هنری بازمانده از دوران باستانی زندگی بشر، نشان دهنده پیوند امر قدسی (دین) با تجربه هنری بشر است؛ به همین دلیل، دین در مقام منبع الهام‌های معنوی برای خلّاقیت و فرهنگ بشری، انسانیت (بندگی) و الوهیت (خداوندگاری) را از طریق آیین و اسطوره به هم می پیوندد و هنر، با دیداری کردن تجربه ها، قصّه ها و آرزوها، ابعاد ناشناخته شخصیت انسان را به تصویرهایی قابل مشاهده ترجمه می کند و نقش قطعی را در تحوّل همه دین‌های جهانی ایفا می نماید؛ چرا‌که در اجرای آیین ها و روایت اُسطوره‌ها، دین و هنر، چه در نظر و چه در عمل، با یکدیگر قرین می گردند.

نقش هنر در تبلیغ دین / هنرهای نمایشی

گاهی برای تفهیم یک موضوع و القاء یک ایده، مؤثرترین راه، «نمایش» است و ایجاد صحنه ای که آن محتوا به عینیت بنشیند.در قرآن کریم نیز از این گونه تمثیلها و نمایشها و بیان قصه های عبرت آموز، فراوان یاد شده است.

مهمترین شاخصه‌های هنر اسلامی از نگاه شهید آوینی- نوشته ای از آیت الله جوادی آملی

نشان مهمترین شاخص هنر اسلامی همانا توان ترسیم معقول در کسوت محسوس و قدرت تصویر غیب در جامه شهادت است. هنرهای غیراسلامی چون جایی در جهان معقول و ملکوت ندارند و از عقل منفصل بی بهره و از مثال منفصل بی نصیب اند و فقط از وهم و خیال متصل استمداد می کنند، هرگز مایه عقلی نداشته و ره آورد غیبی ندارند، زیرا مکتبی که ماده را اصیل می داند و موجود غیر مادی را خرافه می پندارد و تشنه تجرد و غیب را افسانه تلقی می کند، هیچ گاه پیامی از عالم عقل و غیب ندارد و هرگز هدفی جز وهم و خیال نخواهد داشت...

اخبار استان‌ها

تبلیغات